דומאנים ודיאמנים

מאת: נבות רם

 

 

דומאן:

הדומאנים מתאמנים כדי להגיע לשליטה מוחלטת בגופם נפשם ונשמתם, הם מאומנים בצורה אינטנסיבית מאוד המגבירה את יכולתם להגיב באינטואיציה לרגעי משבר ותיעול כוח קסום לתוך כשרונות הקרב המיוחדים שלהם. לחימה מנקודת מבטו של דומאן היא מבחן של אינטואיציה וכוח שבו החכם ינצח, הדומאנים משתמשים במגוון כוחות קסומים, כדי לחזק את הכוח שלהם בקרב אבל לא מעבר לזה. הם נתפסים בעייני קוסמים כילדים חסרי השגחה המשתמשים בכוח שניתן להם ללא הבחנה, ואילו לוחמים תופסים אותם כמחוללי הכבוד בקרב בגלל שימושם בקסם הנראה בעיניהם נלוז וחסר כבוד. הדומאנים תופסים את עצמם כאנשים אשר נועדו לשרוד במערבולת של היקום, הם אינם נצמדים לשום צד בכוח ונמנעים מהבטחות חד משמעיות, אבל אם הבטיחו את נאמנותם הם מתכוונים לכך, החוק היחיד של הדומאנים הוא זה: החיים והמוות ביד הכבוד.

 

דרישות המקצוע: תכונות תבונה וזריזות מעל 13 וכוח מעל 12.

תכונות חשובות: תבונה וזריזות.

הגבלות גזע: אין המסדר מקבל לתוכו את כל המבקש להצטרף ועומד בדרישות.

טקסים חשובים: פעם בשבוע על הדומאן לבצע טקס פרטי המשתנה מדמות לדמות שבו הוא קורא לכוח הקסם שלו כדי להגביר את יכולתו ומבצע שורת תרגילי אימון מיוחדים המתרגלים במיוחד את הצירוף המיוחד של קסם ופלדה בקרב לכן הדומאנים מעדיפים נשקים חד ידניים לכל יד בגלל שיותר קל להשתמש בהם כדי להניע את כוחות הקסם.

 

כשרונות נפוצים: הכרת נשק – חרבות, הכרת הקסם – אדום (אנרגיה), הטלת כשפים, הישרדות ביער, הכרת נשק – קשתות (לא רובי קשת), אמן נשק – חרב רחבה, קסם אינטואיטיבי – קסמי קרב, פיתוח גוף.

 

 

דיאמן:

סיירי המדבר הידועים בשם – דיאמנים הם אנשים מיוחדים אשר פיתחו חושים מחודדים וכוח כמעט על אנושי של הישרדות בשממה של המדבר. הם שואלים מעט מן הלוחם ומעט מן הגנב כדי ליצור אדם המסוגל  להילחם אבל מעדיף לברוח בסימן לצרות. במדבר הטעות הכי קטנה מביאה מוות ולכן הם מאוד נבונים ומהירים, הם משתמשים בכוח הפיזי הרב שלהם ובידע שלהם על עולם החי כדי לנצל כל מצב לתועלתם, הכשרונות שלהם הם בעיקר כדי להתמודד עם הבעיות שנוצרות במגורים במקום עוין כמו המדבר.

 

הם משתמשים במגוון יכולות כמו מטה המדבר או קסמים כגון חול מוות וכן הלאה, אבל הכבוד שלהם כלפי עולם החי מונע מהם להרוג אלא מתוך הגנה עצמית או הגנה על אחרים, הסיירים הרגילים רוצים להיות סיירי מדבר וסיירי המדבר רוצים להיות סיירים רגילים, בגלל דברים אלו המעמדות הללו כמעט אינם נפרדים ורק הכשרונות משתנים ולא תפיסת העולם.

 

דרישות המקצוע: כושר מעל 15 תבונה וזריזות מעל 12 וכוח מעל 13.

תכונות חשובות: כושר והבחנה.

טקסים חשובים: אחת לחודש כל דיאמן חייב לבלות לגמרי לבדו יום שלם במדבר או בכל סביבה קשה לקיום אחרת במאבק ההישרדות מול איתני הטבע, הדבר מסמל את כוחו של הדיאמן בהישרדות ומדגיש את יכולתו לשרוד בעצמו ובעזרת כישוריו, הטקס הקדום גם משמש כמבחן סופי לדיאמנים אשר סיימו את לימודיהם בתחום ההישרדות המדברית.

 

כשרונות נפוצים: הישרדות במדבר וביערות, הכרת כלי נשק – מטות וקשתות, צייד, קסם מדברי – הטלת לחשים, אמן נשק – מטה מדבר, פיתוח גוף, התחמקות ממכות, ידע על עולם החי – אקולוגית המדבר.