דראק-מאק - מסורת מעל הכל

מאת: אבי "המשמיד" סבג

היום הוא היום. הגשמת ייעודו, גאווה וכבוד לאבותיו ומשפחתו.

שמש הקיץ היוקדת חיממה את שריון השרשראות שלו לחום בלתי נסבל כמעט, אולם הוא לא חש כל אי נוחות הוא נולד לתפקיד והתחנך לקראתו כל חייו. היום הוא עתיד להשתתף בקרב הראשון שלו.

עגלי זיעה שטפו אל פניו עטויי הקסדה אך הוא עמד זקוף ויציב במקומו בעוד רגעים ספורים תינתן הפקודה והוא ירוץ במורד הגבעה לפגוש את האויב.

"בני האל, ברוכים תהיו!" הדהד קולו העמוק של הכוהן והגדוד כאיש אחד קרע ברך לפניו. קירדר הישיר מבטו אל פניו וראה שהוא צעיר ממש כמוהו.

"אחי, כעת נישא את תפילת המלחמה" אמר, והרים את ידיו כלפי השמיים.

שפתיו של קירדר החלו למלמל את המילים הקדושות מבלי היה צריך חשוב עליהן, הן זרמו בדמו. עם כל מילה נוספת הוא חש כיצד הגדוד שהיה עד לפני רגע קבוצה מגובשת של לוחמים הופך לגוף אחד, מכונת מלחמה המגלמת בתוכה אלפי שנים של מסורת קדושה.

מאפיינים פיסיים:

הדראק-מאק הם דמויי אדם, מעט נמוכים, דקים וצנומים יותר מבני האנוש. עורם בהיר מאד כמעט בצבע חלב, ענייהם נעות בין גוונים שונים של אדום, סגול וירוק ושיערם שחור, יש להם אוזניים מחודדות וחסרות תנוכים, מעט כמו האלפים.

גובה ממוצע: זכרים 1.65 מ' נקבות 1.55 מ'.

משקל ממוצע: זכרים 55 ק"ג נקבות 45 ק"ג.

תוחלת חיים ממוצעת: 70 שנים.

בני הדראק-מאק מתאפיינים בעיקר בחוסנם הנפשי, הם בעלי יכולת שליטה עצמית חזקה וכוח רצון רב. פיזית הם מאד דומים ביכולותיהם לבני האדם עם יתרון קל בכוח הפיזי והכושר חסרונם הוא ביכולתם לגלות אמפטיה, ליצור קשר ולהרשים. הדרק-מאקים נוטים באופן טבעי לרצינות מנוקשות ואינם פתוחים או טבעיים במגעם עם אחרים (גם בינם לבן עצמם) דבר שיוצר ריחוק בניהם לבן בני הגזעים האחרים. פרוט סטטיסטיקות לפי HERO SYSTEM בהמשך. מי שמעביר את הדרק-מאקים לשיטה אחרת יוכל לעשות זאת בקלות יחסית ע"פ העקרונות הבאים: גזע חזק יחסית, כושרם טוב מהממוצע, אך הכאריזמה (נוכחות) שלהם נמוכה וכן יכולת ההזדהות הרגשית שלהם עם אחרים.

מאפיינים תרבותיים:

הדראק-מאק הוא יצור חברתי מאד שמאמין אינסטינקטיבית בחשיבות הקבוצה ויש בו צורך עז להשתייכות אליה. בעיניו אין כל דילמה בין טובתו האישית לבין טובת העם או המדינה, המדינה היא מעל לכל והוא ישרת אותה עד המוות בצורה טבעית לחלוטין ללא קשר לחינוך שהוא קיבל. הדראק-מאקים היו ביו הראשונים שיצרו את הערים המדינות והמבנים חברתיים-פוליטיים רחבי ההיקף. יש להם נטייה טבעית לסדר, ארגון ומשמעת והם מקדשים מעל לכל את עקרונות הנאמנות, האומץ, ההקרבה והצייתנות. יש להם כבוד עצום למסורת ולאבותיהם המייצגים מסורת זו. מאפיינים אלה יוצרים חברה מאד מובנת היררכית ונוקשה בחוקיה.

המאפיין החשוב ביותר בגזע הדראק-מאקי הוא יחסם כלפי הדת והאלוהות. דאמיש, האל שיצר אותם, נמצא איתם מאז ומעולם בקשר כמעת ישיר והקרבה בינו לבין בני הגזע קרובה בהרבה מאשר בין כל גזע אחר לאל שברה אותו. קירבה זו והנטייה הטבעית של הגזע למסורת ומשמעת יצרו הדראק-מאק מחויבות עמוקה כלפי דת. כל בני הגזע מאמינים בדאמיש ונאמנים באופן מוחלט לתורתו. דאמיש מיציג חמישה אספקטים נפרדים הראשונים במעלה הם המלחמה והאבות ושניים במעלה הם האש השמש והירח.

המלחמה הצודקת היא מקודשת ומטרתה הפצת האמת ומימוש עליונות הגזע בכל רחבי העולם. האבות מיציגים את העבר המפואר והמסורת שבלעדיהם יתערערו יסודות החברה. הירח מייצג את הקרבה למיסטיקה ולדת והאמונה היעוד וגורל שכמו הירח מתגלה ונעלם לסירוגין. האש מסמלת את ההיטהרות ויצירה אך גם את העונש והחורבן. והשמש המייצגת את האמת ואת נדיבות האל לגזע הנבחר שלו.

החשיבות הרבה הניתנת לדת ומרכזיותה בחברה הובילו למבנה חברתי מיוחד. המעמד העליון הוא מעמד הכמורה, הכמרים הם השליטים והם מנהלים את הפוליטיקה הפנימית של מדינות הדראק-מאק וכן את דיפלומטיית החוץ שלהם. שניים במעלה הם הלוחמים הקדושים, מספר מסדרים של כוהנים-לוחמים המחונכים מגיל צעיר לקראת ייעודם בחיים. הם משלבים את לימודי הלחימה עם לימודי הדת ומתאפיינים בפנאטיות קיצונית. הכוהנים והלוחמים הם בעלי זכויות יתר רבות והכבוד שרוכש להם העם הוא עצום עד כדי צייתנות עיוורת. הרחק מאחור נמצאים שאר המעמדות כאשר הראשון הוא האיכר ואחרון ובזוי מכולם הוא הסוחר. מלבד מעמדות אלה חשוב לציין קבוצה נוספת שנחשבת מחוץ מעל לחוק, אלו הם הנביאים אנשים שראו את פניו של דאמיש. נביאים אלה מנקרים את ענייהם לאחר החזיון כדי לסמל את הסנוור מאורו של האל. הם אינם לוקחים חלק פעיל בניהול המדינה אך דברם נחשב קדוש ואוי לאנשים אלה יקשיבו לדברי האל מפי נביאיו.

לדראק-מאק יש תודעה גזעית והוא חש קשר לגזע כולו ולא לשבט או קבוצה מצומצמת יותר. כל בני הגזע מאמינים היותם חלק משלם גדול ומרגישים שותפות ביעוד הכללי. הצורה בה הם כן נחלקים לקבוצות היא אופן עבודת האל, האספקט הספציפי אותו הם מקדשים. סביב זה נוצרו ה"סיעות" חמישה פלגים בעם, חמש כנסיות וחמישה כוחות פוליטיים נפרדים. כל דראק-מאק חייבת את נאמנותו לאחת ה"סיעות" נאמנות זו בד"כ אינה משתנה ועוברת במשפחה מדור לדור. בכל גוף שלטוני יש ייצוג שווה לכל חמש הסיעות והשלטון נקבע ע"י יצירת קואליציות בניהן. שתי הסיעות הגדולות, מלחמה ואבות, שואפות לאחד תחתן עוד שתים מהסיעות אחרות וכך להשיג רוב ושלטון. מבנה זה חוזר על עצמו בכל הרמות מכפר דרך ערים ועד להנהלת המדינה עצמה.

מקורם של הדראק-מאקים הוא מאיי הדרום כך שהם פתחו כישורים טובים מאד בימאות וניווט. הם אוהבים את הים ומתיישבים בעיקר לחופיו גם כאשר כובשים שטחי אדמה חדשים. הם ימאים נועזים המסכנים את עצמם בהפלגות לשטחים לא מוכרים מה שהביא להם מיפוי די מדויק של חלקים נרחבים מהעולם בשלב די מוקדם בהיסטוריה ולפני רוב הגזעים אחרים. כמו בכל תחום גם בכל הקשור לספנות הם מתאפיינים בעבודה מאד ממשמעת וע"פ נהלים קבועים ונוקשים.

הדרק-מאק מקדשים את המלחמה הצודקת והם אכן גזע לוחמני מאד, לא מתוך תאוות דם אישית אלה מתוך שאיפה קבוצתית ועוצמה והגמוניה רחבה ככל האפשר. הצבא הדראק-מאקי הוא אחד החזקים ביותר גם כי בני הגזע מהווים לוחמים מעולים בגלל הנטייה הטבעית שלהם לסדר ומשמעת, גם בגלל הפנאטיות הדתית והאמונה בצדקת דרכם שמניעה אותם, גם כי הצבא מושך אליו את הטובים שבאנשים וגם בגלל מסורת ארוכה וידע עצום שנצבר בנושא. הדראק-מאק נשענים על כוחות ימיים אדירים ועליונות כמעט מוחלטת במרחב פעולה זה. בקרב היבשה גדודי הרגלים שלהם ידועים כאויב נורא בגלל האופן המתואם והמדויק שבו הם עובדים ורמת ההכשרה הגבוהה יחסית לה זוכה כל חייל. לעומת זאת כוחות הפרשים שלהם חלשים יותר, גם כי שליטת הסוסים אינה כה טבעית כמו לבני האדם וגם כי הם החלו שימוש בפרשים ככוח צבאי מאות שנים אחרי רוב הגזעים. בכל אופן הדראק-מאק הם ללא ספק מעצמה צבאית בעל צבא מטיל אימה ובעל היסטוריה מפוארת.

הדראק-מאק לובשים בד"כ בגדי משי קלילים בגוונים ככהים, לוחמיהם עוטים תמיד שריונות כבדים הנושאים את סמלי המדינה והסיעה אליה הם משתייכים. כלי הנשק החביבים עליהם הם חרבות, אלות לחימה (Mace, Flail ) חרבות וקשתות. כהרפתקנים, שהם אגב לא נפוצים במיוחד, הם ישתייכו בד"כ למעמד הלוחמים שבד"כ יהיו באיזשהו מסע לחיפוש עצמי, מסע מטעם המסדר או יפעלו לפי איזו התגלות או חזיון שהיה להם.

השמש החלה לשקוע מעבר להרים והצללים הלכו ונתארכו, אך עדין אשפר לראות את תוצאות היום. אלפים היו מוטלים על האדמה ספוגת הדם של שדה הקרב וזעקות הפצועים הפרו את הדומיה ואימו לשבור את גודל הרגע רגע הניצחון.

קירדר עמד מותש ובקושי עמד לו כוחו להמשיך ולהחזיק את חרבו, הוא היה מכוסה בבוץ ודם ועיניו סרקו את השטח כדי למצוא את חבריו.

שופרות הקרב קראו לכינוס הכוחות וקירדר רץ בתשישות אל נשואים הדגל שניצבו על הגבעה.

"בני האל! לחמתם בגבורה, לחמתם כשלחי האמת והוספתם כבוד לעמכם" למרות שלא צעד עדין קולו של הכוהן הצעיר נשמע רם בורר בכל מקום על פני שדה הקרב.
"
דאמיש העניק לנו חיים והוא מאמץ לקרבו את אחינו שמתו למענו" פניו זהרו "אחי, נישא תפילה לעילוי נשמתם".

שוב המילים זינקו לתודעתו וקירדר מלמל אותם חרישית, עם כל מילה חש כיצד הוא מתאחד עם חבריו, עם אבותיו עם גזעו ועם דאמיש. הוא חש גאה, שייך הוא דראק-מאק.

סטטיסטיקות ל- Hero System

Drak-Mak - racial abilities package

Ability Cost

Increased CHAR maxima STR 23 3

CON 21 2

BODY 22 4

EGO 23 3

END 58 4

Disadvantages

Decreased CHAR maxima PRE 17 -3

Distinctive Features: Drak-Mak

( Easily Concealadle) -5

Package Bonus -3

Package Cost 5

 

Drak mak - cultural abilities package

Skill Cost

Ks: Religion (own) 3

Ks: History 3

FAM with swords/flails/pole arms 1

FAM with Bowes 1

Navigation 3

Bureaucratics 3

Disadvantages

Religious Panics (uncommon, moderate) -5

Package Bonus -3

Package Cost 6