כישוף מודרני - הדרואידים


אביעד רוזנבוים


הדרואידים ידועים לנו בעיקר כאוהבי טבע ושוחרי שלום המוכנים להגן על הטבע גם במחיר חייהם, אם כי ברבות השנים נשזרו סביבם מיתוסים לגבי פולחני דם ואי מוסריות. אך לפני שנוכל לשפוט בעניין הרי לכם סקירה קצרה לגבי הדרואידים ועברם וכמו כן, ראיון הנערך עם דרואיד ישראלי גאה.

מיהם הדרואידים?

למעשה, לא ידוע לנו מידע רב ממקור ראשון לגבי הדרואידים. רוב המידע מגיע אלינו מכתבים רומיים ויוונים מפוקפקים אשר נכתבו ביד מגמתית אשר חפצה בתיאור המציאות כפי שנראתה דרך עיניה. למעשה, גם הקלטים לא שימרו עדויות רבות לגבי המתרחש באותם זמנים למרות העובדה שפיתחו שפה משלהם. כמו כן, הכנסייה באותם זמנים שאפה לטהר את האזור מעבודת אלילים ובמהלך אותו תהליך הם השמידו חלקים נרחבים מהכתבים הקלטים. הדרואידים הם בעצם הכוהנים הקלטים ועד למאה ה- 20 יוחסה להם חשיבות רבה. הם שימשו כמנהיגים הדתיים והמדיניים כאחד של הקלטים ולכן זכו למעמד בכיר בחברה הקלטית. אותה תפיסה מוכרת לנו מכתביו של פוסידוניוס מאפימאה, היסטוריון רומי, אשר דבריו לא נשתמרו אך הועלו על הכתב ע"י סופרים רומים ויוונים אחרים ועל כן הדבר נלקח בעירבון מוגבל. הדרואידים נחשבו לאנשי הרוח של אותה התקופה והיוו גרסה מוקדמת של הפילוסופים. הם היחידים שהורשו להתעסק בתורתם והיא עברה רק בין בני מעמדם.

לדרואידים יוחסו רוב התפקידים הבכירים בתוך השבטים הקלטיים שהתפרשו על פני כל תחומי המדע והרוחניות כאחד. הם עסקו בחינוך ובכל סוגי המדעים, מאסטרונומיה ועד לתיאולוגיה. כמו כן, הם שימשו סמכות עליונה בכל תחום רוחני והתעסקותם במיסטיקה הייתה לאחד מהדברים הידועים ביותר לגביהם. כמו כן. הם שימשו כעוסקים ברפואה ובכך הם היוו תפקיד דומה לשאמאן אשר היה נהוג בשבטים האינדיאניים של אמריקה. לפני כניסתם לתפקיד, אשר כלל בחובו מחויבות רבה, הם עברו אימונים ולימודים ארוכים וקשים למשך מספר רב של שנים עד שהיו מוכנים לכהן בתפקיד רם דרג כמו זה. לאחר אותה הכשרה לתפקיד הם הורשו להוביל את הטקסים הציבוריים השונים ולבצע את שאר התפקידים המוטלים על הדרואיד במסגרת הגדרת תפקידו.

הטקסים נערכו ליד עצי אלון, אשר הדרואידים ראו בהם עצים קדושים וחלקם הגדול עסק במעבר בין ארץ החיים לארץ המתים ובגלגול נשמות, אשר הייתה תפיסה מקובלת על ידם. רבות סופר לגבי קורבנות האדם אשר הקריבו הדרואידים במהלך טקסיהם ואף מצויות לכך עדויות בכתבים לגביהם. כמו כן, נמצאו ממצאים ארכיאולוגיים התומכים בטענה זו אך לא ברור לגמרי האם הקורבן נהרג במהלך טקס דתי או כעונש אשר נקבע בבית דין עקב מעשים אסורים אשר ביצע. הקלטים וממשיכי דרכם המודרניים, דוחים טענות אלו מכל וכל באמתלה שזהו שקר שנבע מיוליוס קיסר. הם מאשימים את יוליוס קיסר בדמוניזציה כנגד הקלטים, שהיוו את אויביו המרכזיים, ואת ניסיונותיו החוזרים ונשנים להכפיש את שמם בכל מחיר. בנוסף על כך, ישנה טענה הבאה מקרב ממשיכי דרכם של הקלטים שאותה הוצאה להורג לא באה כעונש אכזרי אלא כדרך להביא את אותה נפש למסלול חיים חדש על מנת שתוכל לכפר על עוונותיה בחיים האלו. מהכתבים אשר שרדו מתקבלת המסקנה שרוב הדרואידים היו גברים אך סביר להניח שגם היו נשים דרואידיות אך הכנסייה הנוצרית מחקה כל אזכור על כך ביתר שאת עקב התפיסה השוביניסטית שהייתה נהוגה אז. אך למרות אותן טענות על רדיפה נוצרית אומצו חלקים מהדת הקלטית לדת הנוצרית ועברו שינויים והתאמות אליה, כדוגמת קדושים שונים ואתרי קודש.

מנהגים. אמונות ורוחניות

בפנתאון הקלטי ישנם אלים רבים ויש הטוענים שמספרם מגיע אף לארבע מאות. בגלל שהקלטים היו מפוזרים בשבטים אשר לא התאחדו לגוש אחד נוצרו אלים ואמונות רבות אצל כל שבט. עקב כך, האמונה הקלטית מגוונת במיוחד ומתאפיינת בעיקר ברב גוניות שלה. אותם אלים לא מאופיינים ברובם ואין להם תחומי התמחות או שליטה, כמו במיתולוגיה היוונית, אך לאלים המרכזיים ישנם בדרך כלל תפקידם ברורים.
בפנתאון הראשי של האלים הקלטיים היו, כנראה, 33 או 36 אלים ואלות ורובם היוו אלים מרכזיים אשר נפוצו בין כל השבטים. אחד מהאלים המוכרים יותר הנו "לוג" אשר בן דמותו, מרקוריוס, הופיע גם במיתולוגיה הרומית. הוא נשמר במיתולוגיות רבות של עמי האזור, ביניהם האיריים והגאליים והוא ידוע בשמותיו הרבים כגון לוגדונום, לודון, ליידן וכו'.
כמו כן, ידועה למדי אפונה, אלת הסוסים והפרשים אשר נודעה בכל רחבי העולם הקלטי.

הקלטים האמינו, באופן גורף, בחיים לאחר המוות. הם האמינו שהמתים מועברים לעולם הבא ע"י האל בייל ובאותו עולם החיים נמשכו בצורה דומה לחיים הרגילים. בעולמנו, אמונתם גרסה שהנפש היא בת אלמוות ולאחר מותו של אדם נשמתו עוברת לאדם שזה עתה נולד. אמונה זו התבטאה במנהגם המוזר, לכאורה, של הקלטים אשר התאבלו בכל פעם שנולד תינוק חדש כי נשמתו של אדם אחר נלקחה ממנו.

בנוסף, הדרואידים האמינו במיסטיקה ואחד מעיסוקיהם המרכזיים היה הכישוף. הכישוף מבחינתם הוא חלק מהטבע הסובב אותנו ומהותו היא יצירת שינוי על ידי התחברות עם הסביבה. לעיתים, הם השתמשו לביצוע הכישוף בכלים שונים, אך הכלים אינם מהווים חובה כלשהי. שימושיהם המרכזיים בכישוף היו לעיסוקים רוחניים בעיקר כגון מדיטציה, חזיון העתיד, פירוש חלומות וכו'. אחד מהסיפורים היותר ידועים לגבי הדרואידים ועיסוקם בכישוף הוא הסטונהג'. רבים סבורים שאותו מעגל אבנים מפורסם, המצוי באנגליה, הוא פרי בנייתם של הדרואידים, אך לא כך הדבר. למעשה, הסטונהג' המקורי נבנה בסביבות 3500 לפנה"ס והורכב מ- 56 בורות בקרקע וכינויו היה "בורות אווברי". בניית המבנה הנוכחי הסתיימה
ב- 1500 לפנה"ס, תקופה של בערך אלף שנים לפני קיומם של הקלטים. הדרואידים אם כן לא בנו אותו, אך הם הבינו את ההגיון העומד מאחוריו והשתמשו בו לטקסיהם ולחישובים אסטרונומיים שונים.

הדרואידים החדשים

למעשה, אף ארגון דרואידי הקיים כיום אינו ממשיך ישיר של מסורת הדרואידים ובין המסדרים החדשים יחסית, ממשיכי המסורת הקלטית, עברו יותר מאלף שנים, לפי עדויות שהתגלו כבר במאה ה 18 חזרו לתפקד דרואידים באירופה, אך לאחר בדיקה התגלו הכתבים כמפוברקים והסתבר שהדבר היה שקרי. אם כן, העדות המודרנית הראשונה לאותם דרואידים מודרניים הנה במאה ה- 20. באותה תקופה מתוחה, עלתה תנועה שכונתה "שחר הקלטי" אשר שאפה להמשיך במסודרת הדרואידית ולעוררה מחדש. עקב הזמנים הקשים באותה התקופה רבים בחרו לחפש מחוזות חדשים בחיפוש אחר תשובות למשאלות נפשותיהם והגיעו לאותה תנועה. הדבר נמשך עד היום ולמעשה, רק גובר. היום, התנועה הדרואידית הולכת ונכנסת לתודעה הציבורית וביחד עם דתות אחרות היא הופכת למקובלת יותר ויותר. ספרים רבים לגביה נכתבו ועדיין נכתבים והמצטרפים למסדרים הדרואידים החדשים אשר מנסים לשמר את המסורת העתיקה רק מתרבים.
עקב האי ודאות לגבי אורך חייהם ועיסוקם המדויק של הדרואידים, אותם "דרואידים חדשים" מנסים להסתמך על הידוע וגם ממציאים את עצמם מחדש ומתאימים את המסורת לימינו.

על מנת לדעת עוד לגבי אותם דרואידים מודרניים ערכתי ראיון עם דרואיד ישראלי, הידוע לחלקנו בשם ג'סטין אנג'ל והרי הראיון:

ש: ספר לי מעט על הזרם אליו אתה משתייך, מהיכן הוא הגיע, איך הוא משתלב בחברה כיום?
ת: אני משתייך לזרם הדרואידי.
דרואידיזם התחיל אצל העם השני שהתיישב באירופה המרכזית והמערבית, הקלטים.
זה היה בערך לפני 3,500 שנה. בערך 1,500 שנה לאחר מכן באו הרומאים, הרסו כמה דברים והכחידו את מוסד הדרואידים. למרות שנשמר מספיק ידע ממקורות אלו ואחרים.
היום הוא משתלב כאחת מהדתות הפגאניות הבולטות ביותר.
ש: כיצד היותך מאמין בדת פגאנית ביסודה משפיע על חייך?
ת: זאת השפעה מלאה על כולי. למשל כחלק מתהליך "הלמידה" שלי אני עובר תהליך שנקרא Shadowclasping, אשר מפנים בתוכך את העובדה שאין מציאות אחת קבועה, אלא הכל משתנה ובלתי קבוע ולרוב רנדומלי. בניגוד לסתם ידע שנרכש, הדבר נכנס להשקפה שלי, לנקודת המבט שלי על הכל, עוזר לי להגיע להחלטות יותר מיודעות, ובכלליות משפר אותי. למרות שזאת דוגמה אחת מבין רבות היא מתארת בצורה יחסית מקיפה שינוי כללי שהתבצע בתוכי בגלל מיני- תהליך פגאני, כאשר ניתן לציין עוד דברים: הערכה יותר מוגברת לחיים ומכך העובדה שאני תמיד שמח ומחייך, אני שם דגש יותר גדול על אינטראקציה עם אנשים ולכן היחסים הבין- אישיים שלי עם אנשים משתפרים ועוד מספר דוגמאות מעניינות.

ש: איך בדיוק התהליך הזה מתבצע? זהו רק עניין של למידה והבנה או שהוא כרוך גם בתנאים אחרים?
ת: כאן אתה נכנס כבר קצת יותר לעובי הקורה. דרואידים בעבר היו צריכים ללמוד תקופת זמן של 18-21 שנה, במהלכן הן עוברים בתוך שלוש קבוצות. דרואידים פשוטו כמשמעו למדו את כל הידע הניתן לדעת. הבעיה היא שקצת התקדמנו מאז, ורק ללמוד את כל האסטרונומיה ייקח היום תקופת חיים שלמה. זאת למרות שללמוד את כל הידע שהיה ידוע אז לדרואידים היום ייקח רק כמה שנים, אבל הוא נחשב רק קצה המזלג לידע שיש לנו היום (למשל הם ידעו אסטרונומיה, ובצורה מאוד יפה, אבל הידע היה מוגבל ואני למשל יכול ללמוד אותו בחודש). לכן דרואידים היום מתמקצעים על נושא אחד או שתיים ואת השאר לומדים בצורה כללית. אבל אני מקדים את עצמי, לפני שהופכים להיות "דרואיד". יש שתי קבוצות:

הראשונה היא Ovates, שבעקרון למדו את הטבע וכל חוקיו, והסיקו מכך דברים (כגון תבניות), וזה ד"א כולל גם למידה של הטבע האנושי. הם מילאו בחברה תפקיד של מרפא, מגיד עתידות, וכך הלאה. הם לא החזיקו במתנות האלו כדי להחזיק בהן, אלא בגלל שבכדי ללמוד אותן ועליהן היה צריך להחזיק בהן. בקבוצה השנייה Bards למדו את מסורת הסיפורים, השירים, המוזיקה וכך הלאה. אלו היו הפייטנים. הסיבה שמעמד זה קיים הוא שלאחר שלומדים על הטבע בכלליות, צריכים להתמקד בטבע האדם, להבין את הבסיס לאינטראקציה. הקבוצה השלישית היו Druids, שהם היו יועצי מלכים וכדומה. הם אלו שלמדו את כל האסטרונומיה (בניגוד לovate שלמד הרבה ידע, אבל לא הכל), את כל הבוטניקה (כנ"ל על ovates), ואלו שהיו "החומר של הסיפורים".

ש: ספר לי על הטקסים הדרואידים השונים. לפחות על הבולט שבהם.
ת: אין ממש טקסים לזה ולזה. אנחנו לא וויקאנים, שרצים לארון המטאטאים בכל פעם שמשהו קורה. אצלנו רק לשבת ולמשל להביט בעץ וכיצד הרוח מניעה את הענפים שלו, את הצבעים, את המרקם, להבין את תכליתו את של העץ וכל תכונותיו, יכול להיחשב כטקס.

ש: האם האיחוד וההרמוניה שמתגבשת עם הטבע גורמת לתמורות ולשינוי מאל מול אדם רגיל. מעין כשרונות על טבעיים או יוצאי דופן?
ת: תראה, כולנו שונים. כמו הפתגם: אתה מיוחד, בדיוק כמו כולם. בסופו של היום (אבל ממש בסוף) דרואיד יוכל לתמרן אותך לחשוב שאימא שלך היא סלק, לגרום לך לרחף באוויר ולנשר לתפוס אותך ולהסיע אותך לכורדיסטן. אבל אלו הן תוצאה סופית של תהליך למידה ארוך ומתמשך. למשל בכדי לשכנע אותך בדברים צריך ללמוד קודם על תבניות בטבע, על חוקיות בטבע, על המוסכמות בטבע,על הרנדומליות בטבע, ואז על האינטראקציה בין בני-אדם ורק אז אתה תהיה מסוגל לנסות כזה דבר, וברור שלוקח לא מעט זמן לעשות את זה. לגרום לך לרחף באוויר ידרוש כל מה שאמרתי קודם, וגם הבנה של חוקי הפיזיקה כדי שתוכל להפעיל כוח מנוגד על הגוף נגד כוח המשיכה (MG), הבנה של מה שינוי כזה יגרום וכך הלאה.
הנשר לוקח לכיוון הלימוד לתקשר עם הטבע, שזה קודם עם העצים הגדולים והאדמה, ואז עם צמחים ופרחים, ואז חיות קטנות וכך הלאה. ההבדלים לא נובעים כי שואפים אותם או כי הם מה שמגדיר דרואיד, הן "תופעת לוואי" של רכישת ידע כה מרובה, ולא רק רכישתו אלא שהוא תמיד בשימוש.

ש: באיזו רמה של למידה אתה נמצא?
ת: אני לא באמת חושב על זה, זה לא משהו כמו שיש נק"ן בצד ואני אומר שאני ככה וככה מהרמה הבאה. אני בשנה חמישית של למידה, אולי שישית, הבעיה היא שמתחילים לא חושבים לקחת תאריך מדויק. נכון לעכשיו אני חלק מקבוצת ה Ovates.

ש: ובאילו מקצועות ידע אתה מתמקצע?
ת: אני פיזיקאי, עושה תואר ראשון, אבל הצבא הגיע למסקנה שהוא רוצה את הנשמה שלי בתמורה לכך שאני אסיים את התואר, אז אני כנראה אפסיק. אבל התמקצעתי בפיזיקה ובפרט אסטרופיזיקה.

ש: אסטרופיזיקה היא תחום התמקצעות "רשמי" של דרואידים? הלו בתקופות כה מוקדמות לא עסקו בו.
ת: תראה, לא היה להם אז את ניוטון. יש משפט מפורסם "ויהיה ניוטון ויהיה אור". הוא הראשון שחישב את נוסחת הכוחות הבין- כוכבים הראשונה (F = GMm/R^2).
אתה לא יכול לצפות ממישהו שלא יודע למשל את הנוסחה הזאת להבין את תהליך לידתו של כוכב שהוא מכיל בתוכו תהליך היתוכי מימן להליום ועל הלחצים שנותנים לכוכב את צורתו הכדורית. בתקופה הטובה (דרואידיות קלאסית) היה להם את מדע האסטרונומיה, אבל את כל הידע שלהם אני יכול ללמוד בחודש (בהנחה שאני לא יודע כבר עכשיו משהו שהם ידעו). המדע התקדם ואתו הידע האנושי, ולכן המחווה של למידת מקצועות רלוונטיים נשארה למרות שמבחינת תוכן הכל השתנה. אי אפשר לעשות בדיוק מה שעשו לפני 3,000 שנה, זה טיפה מגוחך ולא הגיוני. אבל כן אפשר להישאר ברוח הדברים.

ש :אתה חושב שכל אדם יכול להיות חלק מהזרם הדרואידי?
ת: אני לא יודע. כמובן שאני לא מצפה מאנשים בעלי התניה חברתית מסוימת (כמו למשל שמעון מגדרה, הוא מוכר בקיוסק בן 50) להפוך לדרואידים. אבל אני מניח שאפילו זה אפשרי.

ש: האם לדרואידים יש כלים כלשהם אשר מסייעים להם? כדוגמת קלפי הטארוט?
ת: לא שידוע לי, לא מצאתי שום התייחסות לזה. אישית (אני לא יודע אם זה ככה אצל כולם) אני מוצא שחפצים פשוט מיותרים ומטרידים אותי. למשל אני זוכר שלפני חצי שנה הבאתי Alter tile (חתיכת עץ עגלגל יפה עם פאנטגראם חרוט עליה) וכמה אבנים לטקס ירח מלא.
וזה פשוט היה בלתי אפשרי, הבעיה בירח שהוא זז:) ואני מתעקש שפינה של פאנטגראם תהיה מכוונת ישר על הירח, וכל האבנים בסימטרייה מושלמת עם הפאנטגראם. מה להגיד? אסון. בסופו של דבר ארזתי את הכל לתיק וחזרתי לטקס שפוי ונורמלי. מה שניסיתי להגיד בדוגמה הזאת היא שאביזרים הם נחמדים אבל מיותרים. לפני יומיים דיברתי עם וויקאן ואמרתי לו "תראה, שהו משהו בלה בלה גלגולים קודמים", והוא שאל אותי איפה עברתי שחזור אז פשוט עניתי לו שאני לא צריך מישהו או משהו בשביל זה אני פשוט יודע.
אני פשוט חושב ויודע את זה. אין צורך בעזרים. אבל דרואידים גם נעזרים בסימנים, למשל הירח ומצב הכוכבים, בניגוד לאסטרולוגיה אמיתית אנחנו לא מתבססים לחלוטין על זה אלא שזה מהווה חלק מפאזל אחד מאוד גדול.
ש: לסיום, יש משהו שתרצה לומר לאומה?
רק דבר אחד?:)
תראו, אני לא יודע מי אתם ומה אתם יודעים, ובהתאם לכך מה התחושה שלכם כלפי הנאמר, אבל זה תמיד מומלץ לשמור על ראש פתוח כשקוראים על דברים כאלו.
דרואידיות היא נתיב בתוך דרך השביל הפגאני הגדול, היא נתיב מקסים שלא משנה כמה ידברו עליו, ישירו עליו ויכתבו עליו, אף פעם אי אפשר לתפוס את המשמעות של דרואידיות או מה זה אומר להיות דרואיד בלי באמת להיות אחד.